Kurse gjuhesh per studente

Te gjitha kurset ofrohen me 10-20% ulje per te gjithe studentet qe ndjekin studimet universitare.

Kjo ulje perftohet duke paraqitur karten e studentet apo nje dokument te ngjashem qe verteton se i interesuari ndjek studimet e larta.