Ne ju ndihmojme
per te qendruar me prane botes!.

Cilet jemi


Me anë të metodave me të reja, botime të Longman dhe Oxford University Press por edhe specifike këtu mund të mësoni anglisht, italisht, frengjisht dhe gjermanisht të specializuar për mjekë, gazetarë, ekonomistë, juristë dhe profile të tjera.

me shume..
ILC ka privilegjin të bashkëpunojë me Administratën Publike dhe Kompanitë më të fuqishe qe operojnë në vendin tonë dhe garanton sukses të plotë në të mësuarit e gjuhës angleze. Kjo i jep ILC një epërsi të padiskutueshme në raport me konkurentët. Kurset e ILC jane të shtrira në nivele të tilla, të cilat fillojnë me ciklin parashkollorë dhe arrijnë në nivelet më të larta me përgatitjen e duhur për të marr provimet e FCE, CAE. CPE, TOEFL, IELTC etj.

Qëndra më prestigjoze e gjuhëve te huaja dhe kompjuterit në Shqipëri ofron.

Pak rreth nesh

Kurset e ILC jane të shtrira në nivele të tilla, të cilat fillojnë me ciklin parashkollorë dhe arrijnë në nivelet më të larta me përgatitjen e duhur për të marr provimet e FCE, CAE. CPE, TOEFL, IELTC etj. Me një plan mësimor të orientuar nga eskperiencat e vendeve perëndimore dhe pedagog të vjetër në mësimdhënie, por që vazhdimisht kualifikohen nga vetë qëndra, nëpërmjetë seminareve si dhe kurseve të gjuhës të organizuara gjatë verës në Angli.

Cdo kandidat i cili dëshëron që të jetë nxënës i kësaj shkolle fillimisht duhet ti nënshtrohet një testi vlerësues për të përcaktuar nivelin e njohjes së gjuhës.

Mësimi zhvillohet në klasa komode ku video, audio dhe multimedia janë pjesë e cdo seminari dhe leksioni. Numri maksimal është 12 veta, përzgjehdhur dhe në bazë të nivelit dhe të grupmoshave. Por gjithashtu në këtë qëndër aplikohen edhe kurset individuale.

Qëndra ILC krijon lehtësira në pagesë duke ulur tarifat për studentët si dhe për personat të së njejtës familje.

Sherbimet Tona

Kurse për fëmijë të moshës 7-11 vjec

( P. Junior – Junior I, II)

Në varësi të kërkesave këto kurse zgjasim 3 ose 5 muaj. Metodat janë të përshtatura për nivelin gjuhësor të kësaj moshe. Seancat mësimore zgjat 100 minuta.

Kurse për fëmijë të moshës 11 – 15 vjec

( Senior Courses)

Cdo nivel përfshin 120 – 140 mësimore. Kohëzgjatja e kursit në varësi të kërkesave: 3 ose 5 muaj. Metodat që përdoren janë ndër botimet e fundit të Universitetit te Cambridge.

me shume..
Kurse për të rritur

ILC ofron mundësi të pafundme zgjedhje për të rinj, në përshtatje me synimet e tyre. Kurse të rregullta të të mësuarit të gjuhës angleze më 120 orë mësimore + orë laboratorike në kushte mjaft komode dhe laborator modern. Metodat: English Works Wavelength / Cutting Edge

KURSE TË AVANCUARA

Përgatitje për provimet më të njohura ndërkombëtare si dhe ato të Universitetit te Cambridge, FCE, CAE, CPE, si dhe IELTS, TOEFL etj.

KURSE PËR FËMIJË E TË RRITUR NË GJUHËN GJERMANISHT, ITALISHT, FRENGJISHT.

KURSE KOMPJUTERIKE PËR FËMIJË, TË RRITUR, TË HARTUARA NË BAZË TË PROGRAMEVE: MS OFFICE ( WORD – EXCEL), PHOTOSHOP, COREL, INTERNET ETJ.

Lista e sherbimeve

Kurse për fëmijë të moshës 7-11 vjec

Kurse për fëmijë të moshës 11 – 15 vjec

Kurse për të rritur

KURSE TË AVANCUARA

KURSE PËR FËMIJË E TË RRITUR NË GJUHËN GJERMANISHT, ITALISHT, FRENGJISHT

KURSE KOMPJUTERIKE PËR FËMIJË, TË RRITUR, TË HARTUARA NË BAZË TË PROGRAMEVE: MS OFFICE ( WORD – EXCEL), PHOTOSHOP, COREL, INTERNET ETJ.


C'fare ofrojmeme shume..
ILC ka privilegjin të bashkëpunojë me Administratën Publike dhe Kompanitë më të fuqishe qe operojnë në vendin tonë dhe garanton sukses të plotë në të mësuarit e gjuhës angleze. Kjo i jep ILC një epërsi të padiskutueshme në raport me konkurentët. Kurset e ILC jane të shtrira në nivele të tilla, të cilat fillojnë me ciklin parashkollorë dhe arrijnë në nivelet më të larta me përgatitjen e duhur për të marr provimet e FCE, CAE. CPE, TOEFL, IELTC etj.

Produktet tona

Me anë të metodave me të reja, botime të Longman dhe Oxford University Press por edhe specifike këtu mund të mësoni anglisht, italisht, frengjisht dhe gjermanisht të specializuar për mjekë, gazetarë, ekonomistë, juristë dhe profile të tjera.

Zgjidhja jone

Me një plan mësimor të orientuar nga eskperiencat e vendeve perëndimore dhe pedagog të vjetër në mësimdhënie, por që vazhdimisht kualifikohen nga vetë qëndra, nëpërmjetë seminareve si dhe kurseve të gjuhës të organizuara gjatë verës në Angli.


Cdo kandidat i cili dëshëron që të jetë nxënës i kësaj shkolle fillimisht duhet ti nënshtrohet një testi vlerësues për të përcaktuar nivelin e njohjes së gjuhës. Mësimi zhvillohet në klasa komode ku video, audio dhe multimedia janë pjesë e cdo seminari dhe leksioni. Numri maksimal është 12 veta, përzgjehdhur dhe në bazë të nivelit dhe të grupmoshave. Por gjithashtu në këtë qëndër aplikohen edhe kurset individuale.


Lehtesi per Ju

Qëndra ILC krijon lehtësira në pagesë duke ulur tarifat për studentët si dhe për personat të së njejtës familje.

me shume..
ILC

Galeria Jone

 

|Previous|                                                                       |Next|

Partneret Taneme shume..
ILC

Kontakt FormKontakti Yne

Ilc Albania
Rr. Barrikadave, Nr. 31/1 pas kafe Europa,
Tirane, 1000 Albania.
Telefoni: .+355 4 22 34 660 / 067 40 47 479
E-mail: info@ilc.al


 

Webmail Kompania 

User

 

password

 

 

        


Copyright © 2012. All rights reserved. Ilc Albania © from Fletet e Verdha | Fleteteverdha shpk | Webmail